شب‌های عربی

شب‌های عربی

نوشته‌ی دیوید آیوز

برگردانِ فرید منوچهریان

نمایشنامه

کتاب کوچک 112

تعداد بازیگر
تعداد بازیگر يك بازيگر مرد
  • مترجم: منوچهریان فرید
  • موجودی: ناموجود
  • 0 ریال

برچسب ها: شب‌های عربی