پاک کردن فیلترها
تعداد بازیگر

داستان خارجی

داستان خارجی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

آبی جمیله

نوشته‌ی ملانیا مادزوکو

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

ادبیات معاصر ایتالیا

کتاب کوچک 68

آدمکش‌ها

نوشته‌ی ارنست همینگوی

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

ادبیات معاصر امریکا

کتاب کوچک 85

اعتراف

نوشته‌ی اینگمار برگمان

برگردانِ مصطفی احمدی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 50

بادِ سه‌روزه

نوشته‌ی ارنست همینگوی

برگردانِ محمد نجفی

داستان کوتاه

ادبیات امریکا

کتاب کوچک ۱۰۵


تو که منو می‌شناسی کارلو

نوشته‌ی آلبرتو موراویا

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

ادبیات معاصر ایتالیا

کتاب کوچک 40

حافظه‌ی شکسپیر

نوشته‌ی خورخه لوییسبورخس

برگردانِ بابك تبرایی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 42

حسی از سرپناه

نوشته‌ی جان آپدایک

برگردانِ مهسا خلیلی

داستان كوتاه

ادبیات امریکا

کتاب کوچک ۵۵

خاطره‌های ما

نوشته‌ی لوییجی پیراندللو

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

کتاب کوچک 24

خدای کهن

نوشته‌ی لوییجی پیراندللو

برگردانِ مهدی فتوحی

داستان كوتاه

ادبیات ایتالیا

کتاب کوچک 34

داستان کریسمس اوگی‌ رن

نوشته‌ی پل اُستر

برگردانِ بابك تبرایی

داستان كوتاه

ادبیات معاصر امریکا

کتاب کوچک 31

دخترِ نانوا

نوشته‌ی جِوات شاکِر

برگردانِ محمد نجفی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 117

در ایستگاه اتوبوس

نوشته‌ی ایشتوان ژابو

برگردانِ محمد نجفی

داستان كوتاه

کتاب کوچک 107

درگذشت پیکلز مک‌کارتی

نوشته‌ی ارنست همینگوی

برگردانِ رضا قیصریه

داستان كوتاه

ادبیات امریکا

کتاب کوچک 36