پاک کردن فیلترها
فیلتر قیمت

درباره‌ی تآتر

درباره‌ی تآتر
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

معمای شکسپیر

نوشته‌ی خورخه لوییس بورخس

برگردانِ امید روشن‌ضمیر

پژوهشِ ادبی / درباره‌ی تآتر

قطع جیبی

واقعیت و اشتیاق

نوشته‌ی امید روشن‌ضمیر

دیباچه‌ای بر سینمای لوییس بونوئل

قطع جیبی