پاک کردن فیلترها
فیلتر قیمت

درباره‌ی تآتر

درباره‌ی تآتر
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

در باب مشاهده و ادراک

جستارهایی ادبی ـ فلسفی درآمیخته با تجربه‌های شخصی و عاطفی

نوشته‌ی آلن دوباتن

برگردانِ امیر امجد

جستارهای اروپایی (سوییسی)

قطع جیبی

معمای شکسپیر

نوشته‌ی خورخه لوییس بورخس

برگردانِ امید روشن‌ضمیر

پژوهشِ ادبی  و فرهنگی/ درباره‌ی تآتر

شکسپیرشناسی

قطع جیبی

واقعیت و اشتیاق

نوشته‌ی امید روشن‌ضمیر

دیباچه‌ای بر سینمای لوییس بونوئل

سینمای اروپا

قطع جیبی