پاک کردن فیلترها
فیلتر قیمت
تعداد بازیگر

قلمرو هنر

قلمرو هنر
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

آخرین گودو و دو نمایشنامه‌ی دیگر

نوشته‌ی ماتئی ویسنی‌یک

برگردانِ محمد کریمیان و رضا ساکی

سه نمایشنامه

قطع جیبی

آدمکش

نوشته‌ی گاگیک‌سرکیس کاراپتیان

برگردانِ آندرانیک خچومیان

نمایشنامه

قطع جیبی

آقای شادی

نوشته‌ی دیوید مامت

برگردانِ محمد منعم

نمایشنامه

کتاب کوچک 80

آواره

نوشته‌ی ماتئی ویسنی‌یك

برگردانِ محمد كریمیان و رضا ساكی

روایت-تك‌گویی نمایشی

کتاب کوچک 43

آپارتمان

نوشته‌ی بیلی وایلدر

برگردانِ كتایون حسین‌زاده

فیلمنامه

قطع رقعی