پاک کردن فیلترها
فیلتر قیمت
تعداد بازیگر
۱ بازیگر مرد
۲ بازیگر مرد
۱ بازیگر زن
۳ بازیگر زن یا مرد
1 بازیگر زن و 1 بازیگر مرد
2 بازیگر زن و 9 بازیگر مرد
4 بازیگر زن و 1 بازیگر مرد
2 بازیگر زن و 1 بازیگر مرد

قلمرو هنر

قلمرو هنر
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

آخرین نوار کراپ

نوشته‌ی ساموئل بکت

برگردانِ محمد شهبا

نمایشنامه

تآتر ابسورد / ادبیات پست‌مدرن 

کتاب کوچک 97

آخرین گودو و دو نمایشنامه‌ی دیگر

نوشته‌ی ماتئی ویسنی‌یک

برگردانِ محمد کریمیان و رضا ساکی

سه نمایشنامه

شامل: «آخرین گودو»، «صدایی از پس روشنایی»، «زیزفون دوم ازسمت چپ»

تآتر معاصر فرانسه / ادبیات پست‌مدرن

قطع جیبی

آدمکش

نوشته‌ی گاگیک‌سرکیس کاراپتیان

برگردانِ آندرانیک خچومیان

نمایشنامه

گونه‌ی جنایی‌معمایی / ادبیات معاصر ارمنستان

قطع جیبی

آقای شادی

نوشته‌ی دیوید مامت

برگردانِ محمد منعم

نمایشنامه (تک‌گویی نمایشی)

تآتر معاصر امریکا

کتاب کوچک 80

آن زندگی که من به تو دادم

نوشته‌ی لوییجی پیراندللو

برگردانِ اصغر نوری

نمایشنامه

تآتر کلاسیک ایتالیا

قطع جیبی

آن مرد آمد

نوشته‌ی حمیدرضا حسینیان

نمایشنامه

تآتر معاصر ایران

کتاب کوچک 126

آناکارنینا در استوا

نوشته‌ی نیلو كروز

برگردانِ علی پورعیسی

نمایشنامه

تآتر معاصر امریکا

قطع رقعی

آه پدر، پدر بیچاره، مامان تو را در گنجه آویزان کرده و من خیلی دلم گرفته

نوشته‌ی آرتور كوپیت

برگردانِ شهرام زرگر و رامین ناصرنصیر

نمایشنامه

کمدی / گروتسک

تآتر معاصر امریکا / ادبیات پست‌مدرن

قطع رقعی

آواره

نوشته‌ی ماتئی ویسنی‌یک

برگردانِ محمد كریمیان و رضا ساكی

روایت/ تک‌گویی نمایشی

تآتر معاصر فرانسه/ ادبیات پست‌مدرن

کتاب کوچک 43

آپارتمان

نوشته‌ی بیلی  وایلدر و آی. ای. ال. دایموند

برگردانِ كتایون حسین‌زاده

فیلمنامه

سینمای امریکا

قطع رقعی

اتاقی در هتل لندن

نوشته‌ی نیل سایمون

برگردانِ مجید مصطفوی

نمایشنامه‌ی کمدی

تآتر معاصر امریکا

قطع رقعی

اتاقی در هتل پلازا

نوشته‌ی نیل سایمون

برگردانِ شهرام زرگر

نمایشنامه

کمدی در چهار اپیزود

تآتر معاصر امریکا

قطع رقعی

اتاقی در هتل کالیفرنیا

نوشته‌ی نیل سایمون

برگردانِ شهرام زرگر

نمایشنامه‌ی کمدی

تآتر معاصر امریکا

قطع رقعی