نمایشنامه‌ی خارجی

نمایشنامه‌ی خارجی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

خانم سویچ عجیب

نوشته‌ی جان پاتریک

برگردانِ آندرانیك خچومیان

نمایشنامه

قطع رقعی

خانه

نوشته‌ی یانوش گلوواتسکی

برگردانِ فرزانه قلی‌زاده

نمایشنامه

کتاب کوچک 46

خدای کشتار

نوشته‌ی یاسمینا رضا

برگردانِ ساناز فلاح‌فرد

نمایشنامه

قطع جیبی

خمره

نوشته‌ی لوییجی پیراندللو

برگردانِ نسترن شیرازی

نمایشنامه

قطع جیبی

دانوب

نوشته‌ی ماریا ایرنه فورنس

برگردانِ حمید امجد

نمایشنامه

قطع جیبی

در اسکله

نوشته‌ی اَلَن گرا

برگردانِ محمود گودرزی

نمایشنامه

کتاب کوچک 89

درام

نوشته‌ی مایکل فرین

برگردانِ حمید احیاء

نمایشنامه

کتاب کوچک 95

دم در خروجی

نوشته‌ی لوییجی پیراندللو

برگردانِ مهدی فتوحی

نمایشنامه

قطع جیبی

دندان

نوشته‌ی ماتئی ویسنی‌یك

برگردانِ آرش حسن‌پور

کتاب کوچک 122