نمایشنامه‌ی خارجی

نمایشنامه‌ی خارجی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

اوندین

نوشته‌ی ژان ژیرودو

برگردانِ لیلی گلستان

نمایشنامه

قطع رقعی

این منم دگا

نوشته‌ی دیوید آیوز

برگردانِ مهسا خلیلی

نمایشنامه

کتاب کوچک 49

بابابزرگ و مجسمه

نوشته‌ی آرتور میلر

برگردانِ فرشته شیرآقاییو روح‌الله ایرجی

نمایشنامه

کتاب کوچک 56

بازرس

نوشته‌ی آنتونی شفر

برگردانِ شهرام زرگر

نمایشنامه

قطع رقعی

بازگشت به وطن

نوشته‌ی هانس ورنر کروزینگر

برگردانِ محمود حسینی‌زاد

نمایشنامه

قطع جیبی

بالادست پایین‌دست

نوشته‌ی سوزان لوری پاركز

برگردانِ سكینه عرب‌نژاد

نمایشنامه

قطع رقعی

بن‌بست

نوشته‌ی ریچارد پارسونز

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه

کتاب کوچک 61

بوتیچلی

نوشته‌ی ترنس مک‌نالی

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه

کتاب کوچک 63

تانگو

نوشته‌ی اسلاومیر مروژك

برگردانِ احسان نوروزی

نمایشنامه

قطع رقعی