نمایشنامه‌ی خارجی

نمایشنامه‌ی خارجی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

صداهای درهم

نوشته‌ی جویس کرول اوتس

برگردانِ كتایون حسین‌زاده

نمایشنامه

قطع جیبی

طرز تازه

نوشته‌ی لئونارد کوهن

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه

کتاب کوچک 99

عطسه

نوشته‌ی مایکل فرین

برگردانِ شهرام زرگر

نمایشنامه

قطع رقعی

غاز وحشی

نوشته‌ی جان پاتریک شنلی

برگردانِ مهدی ماکویی

نمایشنامه

کتاب کوچک 100

غرب دلگیر

نوشته‌ی مارتین مك‌دونا

برگردانِ حمید امجد

نمایشنامه

قطع رقعی

فقط یک تکه نان

نوشته‌ی راینر ورنر فاسبیندر

برگردانِ محمود حسینی‌زاد

نمایشنامه

قطع جیبی

لئونس و لنا

نوشته‌ی كارل گئورگ بوشنر

برگردانِ پرویز جاهد

نمایشنامه

قطع رقعی

لطفاً رنج نکشید

نوشته‌ی گرترود استاین

برگردانِ احسان نوروزی

نمایشنامه

کتاب کوچک 25

مالی سویینی

نوشته‌ی براین فری‌یل

برگردانِ حمید احیاء

نمایشنامه

قطع رقعی