قلمرو هنر

قلمرو هنر
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

اختراع والس

نوشته‌ی ولادیمیر ناباكوف

برگردانِ محمد نجفی

نمایشنامه

قطع رقعی

از چپ به راست

نوشته‌ی استیون دایتز

برگردانِ بهرنگ رجبی

نمایشنامه

کتاب کوچک 73

اوندین

نوشته‌ی ژان ژیرودو

برگردانِ لیلی گلستان

نمایشنامه

قطع رقعی

این منم دگا

نوشته‌ی دیوید آیوز

برگردانِ مهسا خلیلی

نمایشنامه

کتاب کوچک 49

بابابزرگ و مجسمه

نوشته‌ی آرتور میلر

برگردانِ فرشته شیرآقاییو روح‌الله ایرجی

نمایشنامه

کتاب کوچک 56

بازرس

نوشته‌ی آنتونی شفر

برگردانِ شهرام زرگر

نمایشنامه

قطع رقعی

بازگشت به وطن

نوشته‌ی هانس ورنر کروزینگر

برگردانِ محمود حسینی‌زاد

نمایشنامه

قطع جیبی